ἄστηνος

ἄστηνος
Grammatical information: adj.
Meaning: `miserable' (Call.). παρὰ τὸ μη στάσιν μηδ' οἴκησιν ἔχειν EM 159, 11.
Other forms: Remarkable ἀστῆνες· ταλαίπωροι, δυστυχεῖς H.
Derivatives: Denom ἀστηνεῖ ἀδυνατεῖ H.
Origin: GR [a formation built with Greek elements]X [probably]
Etymology: The gloss of EM is clearly a guess. α privativum and the second member of δύστηνος (s. v.)?
Page in Frisk: 1,170

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ἄστηνος — miserable masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄστηνοι — ἄστηνος miserable masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • стан — род. п. а, станок, укр. стан, род. п. у состояние, стан , русск. цслав. станъ παρεμβολή, болг. стан(ът) стан (лагерь); стан (девичий); станок , сербохорв. ста̑н, род. п. ста̑на, местн. ед. стану жилье; ткацкий станок; (воен.) ставка , словен.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • stā- : stǝ- —     stā : stǝ     English meaning: to stand     Deutsche Übersetzung: ‘stehen, stellen”     Note: reduplicated si stü , extended stüi : stī̆ , stüu : stū̆ and st eu     Material: A. O.Ind. tiṣṭhati, Av. hištaiti, ap. 3. sg. Impf. a ištata… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.